Potpisan Memorandum o saradnji katastarskih i kartografskih agencija regije Zapadnog Balkana - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Potpisan Memorandum o saradnji katastarskih i kartografskih agencija regije Zapadnog Balkana

06.09.2019 09:45

U okviru Regionalne konferencije o katastru i infrastrukturi prostornih podataka u Neumu 4.-6. septembra 2019. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji u području katastra, topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka.

Potpisnici ovoga Memoranduma su direktori deset katastarskih i kartografskih agencija regije Zapadnog Balkana. Svrha Memoranduma je jačanje saradnje i razmjena informacija, izgradnja institucionalnih kapaciteta, izgradnja mreže regionalne saradnje, zajednički pristup fondovima Evropske unije i drugim finansijskim i donatorskim organizacijama, upravljanje projektima regionalne važnosti, organizacija simpozija, radionica i međunarodno promicanje projekata zajedničke saradnje i drugi poslovi i aktivnosti od zajedničkog interesa agencija potpisnica.

U tu svrhu će biti utemeljen i stalni tehnički odbor čiji je Poslovnik o radu sastavni dio Memoranduma. Agencije potpisnice će imenovati odgovorne osobe koje će biti zadužene za provedbu odredaba Memoranduma.

Natrag