POSTAVLJANJE PRVOG KUĆNOG BROJA U OPĆINI HADŽIĆI - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

POSTAVLJANJE PRVOG KUĆNOG BROJA U OPĆINI HADŽIĆI

31.10.2017 14:55

Postavljanjem pločice s kućnim brojem 57 na zgradu Nove osnovne škole „Hadžići“ 30. 10. 2017. godine je simbolično obilježen početak označavanja na području općine Hadžići.

Pločicu je postavio načelnik općine gosp. Hamdo Ejubović, koji je istaknuo značaj ovog projekta, kako za građane tako i za određene državne službe (hitna pomoć, policija, pošta i sl.). U idućem će periodu biti postavljeno preko 11 500 tabli s nazivima ulica i kućnim brojevima na objekte koji podliježu numeraciji. Plan je kontinuirano obilježavanje „ulica po ulica“ i „naseljeno mjesto po naseljeno mjesto“.

Inicijativu uspostavljanja, održavanja i distribucije podataka o adresama na području FBiH pokrenula je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), uz podršku CILAP projekta te u saradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Natrag