POSJETA PREDSTAVNIKA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

POSJETA PREDSTAVNIKA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

06.02.2019 13:55

Direktor Federalnog zavoda za statistiku doc.dr Emir Kremić, zajedno sa saradnicima je posjetio Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove 6. februara 2019.godine. Održan je zajednički sastanak sa direktorom, gosp. Željkom Obradovićem i pomoćnikom direktora za geoinformatiku, gosp. Nedžadom Pašalićem. Dvije institucije imaju razvijenu kvalitetnu saradnju koja je posebno došla do izražaja prilikom zadnjeg popisa stanovništva u BiH ali i u okviru Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH.

Istaknuta je želja za proširenjem saradnje, a predstavnici Zavoda za statistiku su se posebno interesovali za podatke digitalnog ortofota i adresnog registra, ali i ostalih podataka sa kojima raspolaže Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom ali je naglašena i potreba proširenja iste u interesu izgradnje sustavnog pristupa prikupljanja, obrade i razmjene podataka.

Natrag