Posjeta predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općini Ilijaš - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općini Ilijaš

24.04.2018 07:54

U prostorijama Općine Ilijaš održan je sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove predvođenih direktorom gosp. Željkom Obradovićem sa načelnikom Općine Ilijaš gosp. Akifom Fazlićem.

Tema razgovora je bila saradnja na realizaciji projekata sektora zemljišne administracije, a Općina Ilijaš je jedna od uspješnijih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine glede izgrađenosti kapaciteta i stepena realizacije projekata. Naročito treba istaknuti Projekat registracije nekretnina koji se finansira sredstvima Svjetske banke, a realizacija se ogleda u dobroj saradnji Federalne uprave, Osnovnog suda i Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a treba istaknuti i veliku angažiranost pomoćnice načelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove gđe. Nizame Mališević.

Ovom je prilikom načelnik Općine Ilijaš gosp. Akif Fazlić uručio direktoru Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove gosp. Željku Obradoviću Zahvalnicu za podršku razvoju katastra i zemljišno-knjižne administracije u Općini Ilijaš. Direktor je uz zahvalu načelniku naglasio i potrebu nastavka saradnje i istaknuo da Općina Ilijaš može biti dobar primjer i drugim općinama u pristupu rješavanja pitanja sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH.

Delegaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su činili gosp. Nedžad Pašalić, pomoćnik dikretora u Sektoru za geoinformatiku i Federalni inspektor za katastar nekretnina i komunalnih uređaja gosp. Zijad Džananović na čelu sa direktorom gosp. Željkom Obradovićem.

Natrag