Posjeta predstavnika EBA grupe Federalnoj geodetskoj upravi - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta predstavnika EBA grupe Federalnoj geodetskoj upravi

26.06.2019 13:45

U posjeti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove su u periodu od 24.06. do 27.06. boravili predstavnici i angažovani konsultanti Švedske stručne grupe za studije pomoći (eng. The Expert Group for Aid Studies – EBA/ ili šved. Expertgruppen för biståndsanalys). Održani su sastanci sa uposlenicima Uprave koji su zaduženi za implementaciju donatorskih projekata, a koji se u Bosni i Hercegovini sprovode uz pomoć donatorskih sredstava Kraljevine Švedske.

Stručna grupa za studije pomoći (EBA) je odbor Vlade Švedske sa mandatom, ocjenjuje i analizira međunarodnu razvojnu pomoć Švedske. Nadležnost grupe je provedba studija i organizovanje seminare glede pitanja od značaja za Švedski sektor razvoja. Cilj obavljenih posjeta jeste pregled rezultata i konteksta pomoći osiguranih od strane Kraljevine Švedske, a sve u cilju izrade nove strategije ulaganja na teritorij Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine. Konsultant je također posjetio Općinu Kiseljak gdje je vidljiv primjer donatorskih korisnika na nivou lokalne samouprave.

Natrag