Posjeta načelnika općine Bosanski Petrovac Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Posjeta načelnika općine Bosanski Petrovac Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

15.04.2015 07:58

Načelnik općine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić, sa saradnicima iz Službe za prostorno uređenje, preuzeo je tehničku dokumentacija koja će služiti za uspostavljanje novog premjera za tri katastarske općine u Bosanskom Petrovcu.

Preuzimanjem dokumentacije za tri katastarske općine, Kolunić, Bara i Rašinovac, otpočeo je postupak otvaranja zemljišnih knjiga o vlasništvu nekretnina na području ovih katastarskih općina u Bosanskom Petrovcu.

„Ovo je značajan moment i ja se moram zahvaliti Federalnoj upravi i direktoru Obradoviću na ispunjenom obećanju danom prilikom posjete općini Bosanski Petrovac u decembru da će nam pružiti pomoć u saradnji s Geodetskim zavodom BiH za preuzimanje dokumentacije ove tri katastarske općine. Preuzimanjem dokumentacije i provedbom procedura u gruntovnici Općinskog suda u Bihaću će za nekoliko mjeseci biti otvorene zemljišne knjige za Kolunić, Baru i Rašinovac“, kazao je načelnik Zlatko Hujić.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pružit će stručnu pomoć putem svog službenika koji će zajedno sa zaposlenicima katastra u općini Bosanski Petrovac raditi na pripremi preuzete dokumentacije.

„Ovi koraci koje poduzimamo za uspostavljanje zemljišnih knjiga imaju nemjerljiv značaj. Građani, prije svega vlasnici nekretnina u ove tri katastarske općine, će vrlo brzo osjetiti dobrobit jer će im se trajno udariti pečat vlasništva na njihovim nekretninama. Moramo promijeniti paradigmu govora, to neće više biti njihova očevina ili djedovina, mi ćemo stvoriti uslove da to bude baš njihovo, i na papiru i u duši“ – pojasnio je načelnik Hujić.

Tokom posjete Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Geodetskom zavodu BiH načelnik Hujić je dogovorio da će, nakon što bude obrađena dokumentacija za sada preuzete tri katastarske općine Kolunić, Rašinovac i Bara, općina Bosanski Petrovac nastaviti s ovim aktivnostima i za područja ostalih katastarskih općina, na cijelom području općine Bosanski Petrovac.

Natrag