POSJETA DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI REPUBLIKE HRVATSKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

POSJETA DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI REPUBLIKE HRVATSKE

14.06.2019 09:49

Na poziv direktora Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Damira Šanteka, predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, direktor gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora za geoinformatiku gosp. Nedžad Pašalić su posjetili Državnu geodetsku upravu Republike Hrvatske 13. juna 2019. godine.

Razlozi posjete su upoznavanje sa aktivnostima i projektima Državne geodetske uprave, posebno sa implementacijom projekta Digitalnog geodetskog eleborata. Predstavnici Državne geodetske uprave su prezentovali gostima projekte Državne geodetske uprave i aktivnosti, a potom se otvorila i kvalitetna rasprava glede pripreme i realizacije sistema digitalnog geodetskog elaborata.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su na kraju sastanka upoznali domaćine sa glavnim projektima i aktivnostima sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH, a direktor FGU Željko Obradović je pozvao direktora DGU Damira Šanteka i njegove saradnike u posjetu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Natrag