Općinski sud u Visokom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE ORAHOVO, VLAHINJE, PRŽIĆI, DAŠTANSKO, STRIJEŽEVO - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Visokom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE ORAHOVO, VLAHINJE, PRŽIĆI, DAŠTANSKO, STRIJEŽEVO

26.10.2020 11:27

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U VISOKOM
Broj:041-0-SU-20-001 211
Visoko, 07.09.2020.godine.

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH (Sl.novine FBiH br.19/03 i 54/04), Općinski sud u Visokom

                         NAJAVLJUJE USPOSTVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE

                                        ORAHOVO, VLAHINJE, PRŽIĆI, DAŠTANSKO, STRIJEŽEVO

Pozivaju se sve zainetesovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u dijelovima katastarskih općina i to:
KO SP_PODGORA, KO SP_TRTORIĆI, KO SP_BREZA, KO SP_VAREŠ, KO SP_DAŠTANSKO, KO SP_STRIJEŽEVO,KO SP_PODVINCI, koje odgovaraju katastarskim općinama KO ORAHOVO, KO VLAHINJE, KO PRŽIĆI, KO DAŠTANSKO, KO STRIJEŽEVO, po novom premjeru, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.
Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.
Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Kroz Projekt sistemskog ažuriranja katastra za K.O.Orahovo,Vlahinje,Pržići,Daštansko i Striježevo izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu.
Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.
Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoje prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravte apsolutnu zaštitu svojih prava.
Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.
Svi upisi u zemljišne knjige za kataskarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru “projekta registracije nekretnina” će se provoditi bez naplate sudskih taksi.
Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u prostorijama Općinskog suda u Visokom na adresi Ul.Alije Izetbegovića br.1 (sprat IV) svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.
Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

OPĆINSKI SUD U VISOKOM
ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA BR.1
71300 VISOKO

                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                                                mr. Enes Behlulović

Natrag