ODRŽANA ZAVRŠNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O GRAĐEVINSKAOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA ZAVRŠNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O GRAĐEVINSKAOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

10.12.2020 16:15

Nakon što su održane sesije u Mostaru, Sarajevu, Bihaću i Tuzli, što je sprovedeno u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao obrađivač Nacrta zakona o građevinskom zemljištu održala završnu javnu raspravu 9. decembra 2020. godine u prostorijama uprave. Imajući u vidu posebne okolnosti uzrokovane pandemijom Covid- 19 virusa i propisane epidemiološke mjere, na sesiji je učestvovao ograničen broj ljudi uz osiguran pristup linku za online pristup završnoj sesiji.

Na javnoj raspravi su, između ostalih, učestvovali predstavnici Federalnog pravobranilaštva, Federalnog ministarstva pravde, Saveza općina i gradova Federacije BiH te zastupnica u Parlamentu Federacije BiH gđa Nasiha Pozder.

Nacrt zakona je predstavio gospodin Goran Brkić, pomoćnik direktora u sektoru za opće i imovinsko-pravne poslove, a direktor Federalne geodetske uprave gosp. Željko Obradović je pozdravio prisutne i ukratko predstavio prednosti Nacrta zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine te zamolio za konstruktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja.

Svi sudionici javne rasprave su svojim aktivnim učestvovanjem, primjedbama, sugestijama i prijedlozima doprinijeli kvaliteti prijedloga navedenog zakona.

Natrag