Održana XII Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana XII Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

07.09.2019 15:17

XII Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka, ovoga puta u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, je održana u Neumu od 4. do 6. septembra 2019. godine. Tema ovogodišnje konferencije je bila „Uloga katastarskih i kartografskih agencija u procesu uspostave i implementacije Infrastrukture prostornih podataka“. Konferencija je okupila direktore deset katastarskih egencija regije Zapadnog Balkana sa svojim saradnicima, predstavnike donatora (Sida, JICA), Svjetske banke, predstavnike geodetskih uprava Švedske, Norveške i Nizozemske, predstavnike Eurogeographicsa, UNGGIM-a, CLGE-a i dr.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović je pozdravio prisutne i zaželio dobrodošlicu, zatim su se obratili i predsjednik Eurogeographicsa gosp. Colin Bray, načelnik općine Neum gosp. Živko Matuško, predstojnik ureda premijera Vlade Hercegovačko-Neretvanskog kantona gosp. Veselko Čerkez, a Konferenciju je svečano otvorila gđa Hanka Mušinbegović pomoćnica ministra prostornog uređenja, u ime Vlade Federacije BiH.

Konferenciju su činile tri sesije u okviru kojih su se održale prezentacije predstavnika katastarskih i kartografskih agencija regije kao i prezentacije međunarodnih organizacija i projekata. Tokom konferencije je održano i niz sastanaka sa predstavnicima donatora i međunarodnih asocijacija.

U okviru Konferencije su direktori katastarskih agencija regije Zapadnog Balkana potpisali Memorandum o razumjevanju i saradnji u području katastra, topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka. Svrha Memoranduma je jačanje regionalne saradnje i razmjene informacija te zajednički pristup fondovima Evropske unije i drugim finansijskim i donatorskim organizacijama.

Na kraju konferencije su usvojeni zaključci a naredna Regionalna konferencija biti će održana 2020. godine u Sloveniji u organizaciji Geodetske uprave Slovenije.

Natrag