održana radionica za digitalni arhiv - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

održana radionica za digitalni arhiv

30.05.2015 18:11

U periodu od 26. do 28. 5. 2015. godine u Gradačcu je, u okviru CILAP projekta,  održana radionica za digitalni arhiv.

Radionici su prisustvovali predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, općinskog katastra i  ZK ureda u Gradačcu, te švedski stručnjaci ispred CILAP projekta.

Tema radionice je bila pilot-projekt uspostavljanja digitalnog arhiva i njegova integracija u poslovne procese na području općine Gradačac. Tokom radionice razgovaralo se o postojećem stanju u općinskom katastru i ZK uredu u pogledu dokumentacije koja će biti predmet pilot-projekta. Planirano je da u digitalni arhiv bude uključena  katastarska i zemljišnoknjižna dokumentacija. Također su analizirane potrebe i  organizacija prostora, ljudskih kapaciteta i hardverske opreme. U okviru radionice organizirane su i posjete katastarskom i ZK uredu u Gradačcu te su dogovorene  aktivnosti i pripremne radnje koje treba realizirati prije finalizacije dokumenta o arhitekturi IT sistema digitalnog arhiva kao osnova za izbor najpovoljnijeg IT rješenja za digitalni arhiv.

Naredna radionica je planirana za septembar 2015. godine.

Natrag