Održana radionica "Podrška razvoju geodetske infrastrukture" u okviru CILAP projekta - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana radionica "Podrška razvoju geodetske infrastrukture" u okviru CILAP projekta

12.04.2019 14:45

Radionica u okviru CILAP projekta na temu "Podrška razvoju geodetske infrastrukture" je održana u Banja Luci 9. i 10. aprila 2019. Na radionici su učestvovali predstavnici CILAP projekta, Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske.

Tema radionice je bila "Iskustva Lantmäterieta u implementaciji novih geodetskih referentnih sistema u Švedskoj“, postupak koji su prošli pri realizaciji ETRS 89 u SWEREF 99, nacionalnoj kartografskoj projekciji, lokalnoj kartografskoj projekciji, podjeli na listove, metodama transformacije, modelima korekcije i drugim važnim pitanjima o čemu je govorio gosp. Šeho Zimić ispred CILAP projekta.

Obzirom da su važeći referentni sistemi u Bosni i Hercegovini nekompatibilni, zastarjeli a referentne mreže oštećene ili uništene obe geodetske uprave započele su aktivnosti na uvođenju novog globalnog referentnog sistema i razvoja novih referentnih okvira na šta ih obavezuje i Rezolucija pod nazivom „Globalni geodetski referentni okvir za održivi razvoj“ koja je donešena od strane Generalne skupštine UN na sjednici 26. februara 2015 godine.

Prisutne je sa realizacijom Projekta određivanja geoida u Federaciji Bosne i Hercegovine, poslovima na uspostavi NVT III, obnovi određenog broja tačaka iz starijih nivelmanskih mreža, Detaljnoj tehničkoj specifikaciji za NVT III, postupku rekognosciranja i stabilizaciji novih repera, nivelmanskim i GNSS mjerenjima i započetim gravimetrijskim premjerom upoznao gosp. Eldin Đonlagić pomoćnik direktora i rukovodilac radne grupe te gosp. Sead Hadžić, član radne grupe, a ispred Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske, stanje poslova na uspostavi NVT III je prezentovao gosp. Rajko Božić, pomoćnik direktora i Bojan Ninčić, rukovodilac radne grupe.

Zaključeno je da će se sektoru zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini izgradnjom geodetske infrastrukture omogućiti brzo i pouzdano pozicioniranje kao i prikaz svih prostornih podataka u skladu sa važećim Evropskim standardima i referentnim sistemima što će ostvariti kompatibilnost sa Evropskim geodetskim referentnim okvirima i integraciju u Evropske geodetske asocijacije.

Geodetski premjer će biti pouzdaniji, jednostavniji i brži u horizontalnom i vertikalnom smislu za potrebe katastra, kartografije i primijenjene geodezije u inženjerstvu te ostale potrebe kao što su navigacija i zaštita životne sredine.

Natrag