ODRŽANA RADIONICA IMPULS PROJEKTA «UREĐIVANJE METAPODATAKA – PODRŠKA SUBJEKTIMA IPP-a DA PROIZVEDU METAPODATKE» - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA RADIONICA IMPULS PROJEKTA «UREĐIVANJE METAPODATAKA – PODRŠKA SUBJEKTIMA IPP-a DA PROIZVEDU METAPODATKE»

28.03.2019 17:16

Radionica IMPULS projekta na temu uređivanja metapodataka je održana u Sarajevu 28. marta 2019. godine. IMPULS projekt ima za cilj prijenos znanja stručnom osoblju koje radi u geodetskim upravama i drugim agancijama koje su odgovorne za uspostavu i implementaciju IPP-a u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Kosovo i Makedonija). Projekt finansira SIDA a implementira Švedska geodetska uprava - Lantmateriet i mlađi partner u provedbi projekta Državna geodetska uprava Republike Hrvatske.

Današnja IMPULS radionica je usmjerena ka Subjektima infrastrukture prostornih podataka i na edukaciju. Tokom radionice su članovi tima IMPULS projekta iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prezentovali upute za korištenje web aplikacija za unos metapodataka u Registar Subjekata IPP, Registar izvora prostornih podataka i Metadata Editor. Na taj način Subjekti IPP postaju aktivni učesnici u implementaciji IPP-a u Federaciji BiH i daju osnovne metapodatke o svojim institucijama i izvorima prostornih podataka za koje su one nadležne.

Na radionici su učestvovali Impuls eksperti iz Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Tomislav Ciceli i gđa. Iva Gašparević, predstavnici Subjekata IPP-a; Agencija za vodno područje rijeke Save, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Federalni zavod za statistiku, Federalni zavod za geologiju, Federalni hidrometeorološki zavod, članovi radne grupe za poslovni model IPP FBIH, članovi radne grupe za komunikaciju i izgradnju kapaciteta IPP FBiH, te osoblje Federalne uprave za geodetske i imovinske poslove; gosp. Nedžad Pašalić pomoćnik direktora za geoinformatiku, gđa.Slobodanka Ključanin koordinator IMPULS projekta za Federaciju BiH, gosp. Nikola Cvjetković stručni savjetnik za IPP, te ostali članovi IMPULS tima.

Natrag