ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA I SEMINAR VIJEĆA EVROPSKIH GEODETA (CLGE) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA I SEMINAR VIJEĆA EVROPSKIH GEODETA (CLGE)

03.10.2017 14:17

U Potsdamu (Njemačka) je u periodu od 28. do 30. 09. 2017. godine održana Generalna skupština Vijeća evropskih geodeta (CLGE - The Council of European Geodetic Surveyors) i seminar na temu "Open Data-a chance for the private sector?".

Vijeće evropskih geodeta (CLGE) okuplja geodetske institucije i udruženja iz privatnog i javnog sektora iz 41 evropske zemlje. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je od 2017. godine primljena kao pridružena članica Vijeća evropskih geodeta, što je velika čast i prilika za sticanje novih znanja, razmjenu iskustava, kao i promociju aktivnosti i projekata koje realizira Uprava.

Generalnoj skupštini i seminaru je u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prisustvovao pomoćnik direktora za geoinformatiku gosp. Nedžad Pašalić.

Natrag