ODRŽANA DVANAESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA DVANAESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBiH

06.09.2018 08:30

U Mostaru je 5. septembra 2018. godine održana dvanaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH. Na ovoj sjednici, Vijeće je raspravljalo o tačkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Usvajanje Zapisnika sa XI sjednice Vijeća IPP FBiH;

2. Prednacrt Zakona o IPP FBiH- informacija;

3. Izvješće o trenutnim aktivnostima Radnih skupina

4. Informacija o realizaciji aktivnosti na uspostavi Registra subjekata i Registra izvora prostornih podataka

5. Tekuća pitanja.

Sjednici su prisustvovali članovi Vijeća nadležnih institucija, sukladno rješenju Vlade FBiH.

Gospodin Goran Brkić, predsjednik Radne grupe za institucionalna i pravna pitanja je informisao članove Vijeća IPP FBiH o statusu Zakona o Infrastrukturi prostornih podataka.

Gospodin Nedžad Pašalić, predsjednik Radne grupe za komunikaciju i izgradnju kapaciteta IPP FBiH je informisao članove Vijeća o dosadašnjim aktivnostima. Također je informisao prisutne članove o budućim planovima, naročito o planiranim edukacijama i promociji aktivnosti Infrastrukture prostornih podataka.

Aktivnosti Radne grupe za tehničke standarde predstavio je gospodin Nikola Cvjetković, predsjednik grupe.

Informaciju o realizaciji aktivnosti uspostave Registra subjekata i Registra izvora prostornih podataka je predstavila gospođa Slobodanka Ključanin. Napomenula je također da je rad subjekata nadležnih institucija potrebno intenzivirati.

Natrag