ODRŽANA DEVETNAESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA DEVETNAESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

21.05.2020 12:17

Devetnaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektronskim putem 20.5.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća nadležnih institucija, u skladu sa rješenjem Vlade Federacije BiH.

Članovi Vijeća su raspravljali o tačkama dnevnog reda kako slijedi:

  • Usvajanje Zapisnika sa XVIII sjednice Vijeća IPP Federacije BiH;
  • Informacija o novoformiranom Sektoru za upravljanje Projektima iz javnih investicija u FGU- prezentacija nadležnosti i planovi za 2020. godinu;
  • Informacija o promjeni člana Radne grupe za tehničke standarde;
  • Informacija o statusu Aktivnosti radnih grupa od prethodne sjednice;
  • Informacija o harmonizaciji dijela podataka IPP FBiH- ETL procedure;
  • Informacija o razvoju Geoportala FBiH;
  • Ostalo: Informacija o statusu Zakona IPP FBiH

                       Informacija o INSPIRE konferenciji koja je trebala biti održana u Dubrovniku

                       Informacija o roku imenovanja članova Vijeća koji ističe u novembru ove godine

                       Planovi za nadolazeći period

Članovima Vijeća su prezentirane informacije o aktivnostima IPP FBiH od zadnje sjednice 17.12.2019. godine, te o planiranim aktivnostima u nastavku tekuće godine, u skladu sa tačkama dnevnog reda.

Natrag