Održan završni sastanak predstavnika Svjetske banke i entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan završni sastanak predstavnika Svjetske banke i entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

15.05.2018 15:21

U Banja Luci je 15. maja 2018. godine održan završni sastanak predstavnika Svjetske banke sa predstavnicima entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove a sve u okviru redovne misije predstavnika Svjetske banke u praćenju realizacije Projekta registracije nekretnina- RERP.

Tokom sastanka istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjim stepenom realizacije projekta u oba entiteta. Bitno je istaknuti da su u Federaciji BiH do sada usaglašene 97 katastarske općine i da je oko 515000 vlasnika i suvlasnika u Federaciji BiH uknjižilo svoje nekretnine u okviru ovog projekta. Zahvaljujući redovnim aktivnostima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Projektu registracije nekretnina u Federaciji BiH je 70 % parcela, odnosno 51% teritorija vektorizovano.

Pored usaglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u urbanim sredinama, što je glavna aktivnost RERP projekta, vođene su i aktivnosti poboljšanja uslova za rad katastarskih i zemljišnoknjižnih ureda u Federaciji BiH u vidu obnove i opremanja. Istaknuta je dobra organiziranost u realizaciji projekta i saradnja sa predstavnicima Svjetske banke.

Naredna posjeta predstavnika Svjetske banke biti će vjerojatno početkom novembra tekuće godine.

Natrag