ODRŽAN SEMINAR U UNSKO-SANSKOM KANTONU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR U UNSKO-SANSKOM KANTONU

12.09.2018 09:55

U Unsko-sanskom kantonu je dana 11. septembra 2018. godine održan seminar pod nazivom “Projekti zemljišne administracije u Unsko-Sanskom kantonu - iskustva, koristi i naredne aktivnosti“. Glavni ciljevi seminara bili su upoznavanje predstavnika jedinica lokalne samouprave iz navedenog kantona sa aktivnostima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove a posebno procesom uspostave Adresnog registra, Registra cijena nekretnina i Digitalnog arhiva podržanih u okviru CILAP projekta.

Gradonačelnik Bihaća, gospodin Šuhret Fazlić je na početku seminara pozdravio sudionike i zahvalio se predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekta na aktivnostima koje provode u Gradu Bihaću i Unsko-sanskom kantonu te istakao odličnu saradnju između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i institucija Grada Bihaća.

Direktorica CILAP projekta gđa Anđa Zimić je poželjela dobrodošlicu nazočnima i ukratko predstavila rezultate projekta. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove, gospodin Željko Obradović je predstavio aktuelnosti u radu, trenutačne projekte kao i planirane aktivnosti.

Kroz prezentaciju gđe. Željke Kolobarić, koordinatorice radne grupe za uspostavu Adresnog Registra u Federaciji BiH, je predstavljeno pregledno stanje Adresnog registra, postupak uspostave Adresnog registra u jedinicama lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu, rezultati i izazovi koji predstoje tijekom sljedećeg perioda uspostave, te primjeri uspostave u drugim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH. Prezentirana je i važnost uske saradnje sa Agencijom za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Po završetku prezentacije na temu Adresnog registra, predstavljen je i Registar cijena nekretnina u Federaciji BiH. Sve o Registru cijena nekretnina - aplikaciji, saradnji, rezultatima trenutne implementacije predstavila je gđica Jelena Zelić, koordinatorica radne grupe zadužene za uspostavljanje Registra cijena nekretnina u Federaciji BiH. Navedeni projekat daje veliku priliku za pružanje odgovarajućih informacija tržišnim sudionicima na tržištu nekretnina.

Dio seminara u vezi s razvojem sistema Digitalnog arhiva u Federaciji BiH prezentirala je gđa Edina Behić- Bolić. Istaknuto je da je Norveški projekat osigurao sredstva za nastavak razvoja sistema Digitalnog arhiva i da će prvi koraci biti uključivanje jedinica lokalne samouprave u proces. Također će se raditi i na integraciji sa drugim sistemima, a obuke i izgradnja kapaciteta za realizaciju navedenih aktivnosti bit će osigurana kroz CILAP projekat.

Seminar je završen sa konstruktivnom raspravom i zaključcima o važnosti projekta kako za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko pravne poslove tako i za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Natrag