ODRŽAN SEMINAR U SARAJEVU NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR U SARAJEVU NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“

07.11.2018 13:14

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizovala seminar na temu „Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH“. Seminar je održan u Sarajevu 6. novembra 2018. godine.

Ovom prilikom su predavači bili prof.dr. Enes Hašić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i doc.dr. Darja Softić Kadenić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a neke od pokrivenih tema su: etažno vlasništvo (vlasništvo na posebnom dijelu nekretnine), ograničena stvarna prava (pravo građenja, stvarne i lične služnosti i pravo realnih tereta) i različite aspekte zaštite prava vlasništva.

Na seminaru su bili prisutni djelatnici iz općinskih sudova iz Sarajeva, Zenice i Žepča te djelatnici iz općina Stari Grad, Tešanj, Novi Grad Sarajevo, Visoko, Trnovo, Kakanj, Kiseljak, Doboj- Jug, Usora, Hadžići, Breza, Maglaj, Centar Sarajevo, Pale, Vareš, Zavidovići, Novo Sarajevo.

Natrag