Održan seminar na temu: „Adresni registar u SBK - iskustva, koristi i sljedeće aktivnosti“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan seminar na temu: „Adresni registar u SBK - iskustva, koristi i sljedeće aktivnosti“

27.10.2017 08:30

U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona je 25. 10. 2017. godine održan seminar u sklopu druge komponente CILAP projekta. Glavni ciljevi seminara bili su upoznavanje predstavnika 11 jedinica lokalne samouprave iz navedenog kantona s 2. fazom uspostavljanja adresnog registra, kao i predstavljanje projekta Registra cijena nekretnina. Seminar je bio namijenjen svima onima koji direktno ili indirektno učestvuju u aktivnostima koje se provode kroz CILAP projekt.

Premijer Srednjobosanskog kantona gosp. Tahir Lendo je poželio dobrodošlicu prisutnima te otvorio seminar. Pozdrave su uputili i gosp. Stipica Oreč, direktor Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, te direktorica CILAP projekta gđa Anđa Zimić, koja se ukratko osvrnula na dosadašnje postignute rezultate Projekta. U uvodnom dijelu predstavljene su aktuelnosti u radu, trenutni projekti, kao i nadolazeće planirane aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Istaknuto je kako su zajedno s jedinicama lokalne samouprave prepoznali značaj i potrebu društva za izgradnju adresnog registra.

Radni dio seminara je započeo prezentacijom gosp. Stipice Oreča, kojom je predstavljen postupak uspostavljanja adresnog registra u jedinicama lokalne samouprave, te rezultati i izazovi koji predstoje tokom sljedećeg perioda uspostavljanja. Kratak osvrt na trenutno stanje u Srednjobosanskom kantonu dali su i predstavnici MUP-a navedenog kantona.

U drugom dijelu seminara gđa Željka Kolobarić, koordinatorica radne grupe za uspostavljanje adresnog registra u FBiH, je predstavila stanje u vezi s adresnim registrom u FBiH, kao i primjere uspostavljanja u drugim jedinicama lokalne samouprave. Naglašena je i važnost uske saradnja s Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA). Sa strane IDDEEA-e donesen je zaključak da bi se uvođenjem adresnog registra smanjili brojevi fiktivnih prijava, postigla bi se veća kontrola prijave prebivališta ili boravišta, adrese bez broja postale bi prošlost i imali bi visok stepen usklađenosti i tačnosti šifarnika, administrativnih jedinica i ulica.

Nakon završetka prezentacija na temu adresnog registra predstavljen je i Registar cijena nekretnina (RCN) u FBiH. Sve o Registru cijena nekretnina u Federaciji BiH - aplikaciji, saradnji, rezultatima trenutne implementacije, predstavila je gđica Jelena Zelić, koordinatorica radne grupe zadužene za uspostavljanje RCN-a u FBiH. Navedeni projekt daje veliku priliku za pružanje odgovarajućih informacija tržišnim učesnicima na tržištu nekretnina. Održivo i transparentno tržište nekretnina je osnov za privredni razvoj i ulaganja.

Seminar je završen kratkom raspravom i zaključcima o važnosti ovih dvaju projekata kako za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove tako i za jedinice lokalne samouprave u FBiH.

Natrag