ODRŽAN SEMINAR GLEDE AKTIVNOSTI NA IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR GLEDE AKTIVNOSTI NA IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

24.05.2018 14:38

U Sarajevu je 23. maja 2018. godine održan sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sa predstavnicima katastarskih ureda jedinica lokalne samouprave. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Općina/Gradova Federacije BiH: Bihać, Livno, Mostar, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Dobretići, Drvar, Foča/Ustikolina, Gornji Vakuf/Uskoplje, Grude, Ilijaš, Jajce, Kiseljak, Kladanj, Ključ, Kupres, Livno, Mostar, Neum, Odžak, Olovo, Prozor/Rama, Ravno, Sanski Most, Stolac, Tomislavgrad, Žepče i Posušje.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović pozdravio je prisutne na samom početku seminara te naglasio važnost projekta izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja uz napomenu da je projekat jednako važan harmoniziranju podataka između katastra i zemljišne knjige.

U toku je realizacija pilot projekta u 14 katastarskih općina sa teritorija 11 političkih općina Federacije BiH čiji rezultati i iskustva će se koristiti u realizaciji ovih aktivnosti u preostalom dijelu teritorija Federacije BiH.

Gospodin Admir Šistek, šef službe za geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ključ i član Komisije za izlaganje je predstavio obaveze Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove te obaveze jedinica lokalne samouprave u implementaciji projekta te način finansiranja u predmetnom postupku. Predstavljen je i Zapisnik o utvrđivanju stanja u skladu sa odredbama čl. 9. i 10. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta, nakon što su predstavljeni koraci za utvrđivanje stanja dokumentacije izlaganja na javni uvid.

Gospodin Ivan Lesko, direktor Uprave za geodetske poslove Hercegovačko-neretvanske Županije i Predsjedavajući Komisije za izlaganje je predstavio način usaglašavanja BPIKK sa stvarnim stanjem i korake u pripremi podataka za izlaganje. Takođe je predstavljen i postupak samog izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama te postupci pri završetku zamjene/uspostave zemljišne knjige.

Zaključak seminara je kako je potrebna je maksimalna odgovornost, predanost i ozbiljnost da bi projekat uspješno završio te kako je glavni teret realizacije projekta na jedinicama lokalne samouprave.

Natrag