ODRŽAN SASTANAK U PROSTORIJAMA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK U PROSTORIJAMA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

19.07.2019 12:58

U prostorijama Vlade Hercegovačko-Neretvanskog kantona održan je sastanak premijera Vlade Dr. sc. Nevenka Hercega, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željka Obradovića i direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK gosp. Ivana Leske.

Teme sastanka su bile projekti i aktivnosti sektora zemljišne administracije koje se realiziraju u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Posebno su istaknute aktivnosti projekta „Registracija nekretnina“ koji se finansira sredstvima Svjetske banke. Na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona aktivnosti projekta se implementiraju u pet općina (Mostar, Čapljina, Čitluk, Neum i Ravno) a glavna aktivnost projekta je usaglašavanje katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka. Kroz ovaj su projekat opremljeni i neki katastarski i zemljišno-knjižni uredi.

Pokrenute su i aktivnosti nastavka procesa izlaganja na javni uvid podataka premjera koje se također realiziraju u pet općina ovog kantona (Mostar, Stolac, Ravno, Neum i Prozor/Rama), a od velike je važnosti stavljanje u službenu upotrebu podataka novog premjera. Na sastanku se razgovaralo i o projektima adresnog registra, registra cijena nekretnina, digitalnog arhiva i drugih aktivnosti. Važno je istaći da svi projekti realiziraju u uskoj saradnji i koordinaciji sa kantonalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, općinskim katastrima i osnovnim sudovima .

Jedna od tema je bila i organizacija Regionalne konferencije o katastru (4-6. rujan 2019.) i Kongresa o katastru (29-31 listopad 2019.) u Neumu, na kojima se očekuje veliki broj domaćih gostiju i gostiju iz regije, te drugih evropskih zemalja.

Tokom sastanka je izraženo veliko zadovoljstvo rezultatima realiziranih projekata iz sektora zemljišne administracije u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, a koji su rezultat kako profesionalnog pristupa tako i visoke razine saradnje svih razina vlasti.

Natrag