ODRŽAN SASTANAK U PROSTORIJAMA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK U PROSTORIJAMA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

10.02.2020 20:46

Zajednički sastanak na kojemu su učestvovali Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Ivan Lesko, direktor Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, njihovi saradnici te gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave u Kantonu je održan u prostorijama Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona 10. februara 2020. godine.

Predsjednik Herceg je u uvodnom obraćanju istakao značaj  sektora zemljišne administracije i prostornih podataka za funkcionisanje privrede i društva u cjelini. Zatim su predstavljeni postignuti rezultati  i projekti koji se trenutno provode u sektoru zemljišne administracije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. 

Gosp. Željko Obradović, direktor Federalne geodetske uprave je ovom prilikom upoznao nazočne sa aktuelnim projektima zemljišne administracije koji se provode u Federaciji  BiH i Kantonu. Posebno su istaknuti projekti usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga, uspostave adresnog registra i uspostave katastra nekretnina.  Budući da spomenuti projekti ne mogu biti realizovani bez doprinosa jedinica lokane samouprave i pojačanog angažmana njihovih nadležnih službi, upućen je i poseban poziv nazočnim predstavnicima jedinica lokalne samouprave za intenzivnijom saradnjom.

Natrag