ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE KISELJAK - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE KISELJAK

14.01.2021 11:21

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 13.1.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima te načelnik općine Kiseljak gosp. Mladen Mišurić- Ramljak sa saradnicima, uposlenicima Općinske Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Kiseljak te projektima koje implementira Federalna uprava. Jedna od prioritetnih aktivnosti u tekućoj godini je zasigurno izlaganje podataka katastra nekretnina na javni uvid i stavljanje u službenu uporabu. Također je bilo govora o aktivnostima unutar CILAP projekta; adresnom registru, registru cijena nekretnina te digitalnom arhivu, kao i dogovora za implementaciju budućih projekata kao što je katastar komunalnih uređaja.

Pri završetku sastanka je izraženo zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata i aktivnosti u tekućoj godini.

Natrag