ODRŽAN RADNI SASTANAK O NASTAVKU PROVOĐENJA KOMASACIJE U OPĆINI ODŽAK - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN RADNI SASTANAK O NASTAVKU PROVOĐENJA KOMASACIJE U OPĆINI ODŽAK

27.02.2020 13:21

Sastanak glede nastavka provođenja projekta komasacije zemljišta na području općine Odžak uključujući i uređenje zemljišta izgradnjom putne i kanalske mreže je održan u prostorijama Općine Odžak 26.2.2020. godine. Na sastanku su učestvovali predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, načelnik općine, rukovodilac Službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina.

Gosp. Eldin Đonlagić, pomoćnik direktora u sektoru za premjer, kartografiju i komasaciju zemljišta je informisao prisutne sa prijedlogom dokumenta kojim će se regulisati procedure vezane za dodjelu sredstava općinama od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a koja bi bila usmjerena za završetak putne i kanalske mreže na već komasiranom području katastarskih općina Vojskova, Trnjak-Zorice i Donja Dubica.

Pored toga je razmatran i početak komasacionih radova na području katastarskih općina GornjiSvilaj i Donji Svilaj (za obuhvat retenzije) na površini cca 1055 ha.

Dogovoreno je da se što prije započne sa informisanjem sudionika komasacije (vlasnika zemljišta) o planiranom projektu "retenzije" te sa raspisivanjem tendera za izradu Projekta komasacije navedenog obuhvata.

Natrag