ODRŽAN JEDANAESTI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I NACIONALNIH KOORDINATORA IMPULS PROJEKTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN JEDANAESTI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I NACIONALNIH KOORDINATORA IMPULS PROJEKTA

05.09.2019 06:19

Jedanaesti sastanak Upravnog odbora i nacionalnih koordinatora IMPULS projekta održan je u Neumu 4. septembra 2019. godine.

Jedna od najvažnijih tema ovog sastanka bila je razmatranje konačnog teksta Memoranduma o saradnji na polju katastra, izmjere i infrastrukture prostornih podataka, koji će biti potpisan 05.09.2019. nakon otvaranja XII Regionalne konferencije o katastru i infrastrukturi prostornih podataka. Potpisnici ovog Memoranduma su direktori katastarskih, kartografskih agencija i agencija zaduženih za implementaciju infrastrukture prostornih podataka s područja Zapadnog Balkana.

S obzirom da se projekat privodi kraju na sastanku se razgovaralo o završnoj radionici IMPULS projekta, koja će se održati u Banjoj Luci sredinom novembra ove godine. Također je bilo govora o statusu akcionog plana i planiranim nacionalnim radionicama u narednom periodu. Pored navedenog, razgovaralo se o doprinosu regionalnih agencija u dizajniranju knjige o IMPULS projektu. Gđa Nina Geldadze Ekstedt, predstavnica SIDE- Swedish International Development Cooperation Agency se obratila prisutnima i ukazala na značaj ovog projekta u implementaciji infrastrukture prostornih podataka u regiji Zapadnog Balkana.

Domaćin jedanaestog sastanka Upravnog odbora i koordinatora IMPULS projekta bila je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove na čelu sa direktorom gosp. Željkom Obradovićem, a dr.sc. Slobodanka Ključanin je učestvovala u ovom događaju kao nacionalni koordinator IMPULS projekta.

Natrag