Održan godišnji forum Strategije Evropske unije (EU) za dunavski region - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan godišnji forum Strategije Evropske unije (EU) za dunavski region

07.11.2016 14:38

U Bratislavi, Slovačka Republika, u periodu od 3. do 4. novembra 2016. godine održan je 5. godišnji forum Strategije Evropske unije (EU) za dunavski region. Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove predstavljao je Nikola Cvjetković, stručni saradnik Sektora za geoinformatiku. Strategije EU-a su oblik saradnje EU-a i država nekog regiona koje nisu članice EU-a, s ciljem rješavanja pitanja koja države ili njihovi pojedini regioni sami ne mogu riješiti, nego je za to potreban transnacionalni strateški pristup, projekti i umrežavanje.

Dunavskom strategijom obuhvaćeno je 14 država dunavskog riječnog sliva: Njemačka (savezne pokrajine Baden-Württemberg i Bavarska), Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Češka, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Ukupna populacija regiona je preko 110 miliona stanovnika. Evropska komisija je s učesnicima Strategije od jeseni 2009. do juna 2010. godine utvrdila četiri glavna cilja:

  • povezivanje dunavskog regiona
  • očuvanje okoliša u dunavskom regionu
  • izgradnja prosperiteta u dunavskom regionu
  • jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnost.

Od 2011. godine on pruža okvir putem kojeg zemlje i regioni uz Dunav sarađuju kako bi se bolje suočile sa zajedničkim izazovima. Ovogodišnji forum u Bratislavi posebno je istaknuo izazove i perspektive upravljanja vodenim resursima, kao i povezana istraživanja i inovacije. Jedna od ključnih tema foruma bila je kako političku predanost transformirati k operativnom djelovanju i konkretnim mjerama.

Natrag