Obuka za operatere na prikupljanju podataka o nekretninama - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Obuka za operatere na prikupljanju podataka o nekretninama

24.08.2020 21:01

Unutar komponente Registra cijena nekretnina u okviru CILAP projekta se trenutno sprovode aktivnosti pilot projekta masovne procjene vrijednosti nekretnina. U tu svrhu je planirano prikupljanje proširenog seta podataka o nekretninama na području općine Novo Sarajevo, te formiranje baze podataka za kasniju upotrebu u svrhu vršenja procjene vrijednosti nekretnina.

Razvijena je aplikacija za prikupljanje podataka o nekretninama i upućen javni poziv zainteresovanim stranama za prijavu na poziciju „Operater za prikupljanja podataka o nekretninama“ a nakon javnog poziva je izvršen odabir kandidata koji su privremeno angažovani na poslovima terenskog prikupljanja podataka o nekretninama u katastarskoj općini Novo Sarajevo II, općina Novo Sarajevo. Obuka za prikupljanje podataka o nekretninama prilikom koje je operaterima predstavljen dinamički plan izvršenja poslova na kojima su angažovani, podatci za prikupljanje i način prikupljanja podataka te konkretan rad u aplikaciji je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Također je pripremljeno i odgovarajuće uputstvo za operatere koje će im poslužiti kao smjernica u radu. Početak prikupljanja podataka je planiran za 24.08.2020. godine.

Natrag