OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI – ZAVRŠNA SESIJA NACRT ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI – ZAVRŠNA SESIJA NACRT ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

19.11.2020 12:19

Obavještavamo zainteresovanu javnost da su oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila tekst Nacrta zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH i svojim zaključcima ustvrdili da isti može poslužiti kao osnov za izradu Prijedloga zakona.

Oba doma Parlamenta Federacije BiH zadužili su predlagaoca da u vezi sa ovim

Zakonom organizuje i sprovede javnu raspravu u trajanju od 60 dana, te da prilikom izrade Prijedloga zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

Nakon što su održane sesije u Mostaru, Sarajevu, Bihaću i Tuzli, što je sprovedeno u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao obrađivač navedenog Nacrta zakona, zakazuje završnu sesiju u okviru javne rasprave i poziva sve zainteresovane subjekte da se u taj proces aktivno uključe, te svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima doprinesu kvaliteti prijedloga navedenog zakona.

U cilju uključenja šire javnosti u proces javne rasprave Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH objavljen je na web stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, te se svi građani i drugi zainteresovani subjekti pozivaju da se u taj proces aktivno uključe.

Komentari, prijedlozi, primjedbe i sugestije na ovaj zakonski Nacrt mogu se dostaviti do 07.12.2020. godine, u pisanom obliku, na adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ul.Hamdije Kreševljakovića br.96., 71 000 Sarajevo ili na e-mail adrese: uprava@fgu.com.ba i goran.brkic@fgu.com.ba

Napominjemo da će obrađivač razmotriti sve ranije u pisanom obliku primljene (poštom ili preko e-maila) primjedbe, prijedloge i sugestije, tako da svi oni subjekti koji su ih ranije dostavili nemaju potrebe to ponovno činiti.

Zainteresovanu javnost obavještavamo da će se završna sesija Javne rasprave vezane za Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH održati dana 09.12.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, ul.Hamdije Kreševljakovića br.96 Sarajevo, u sjedištu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, sala za sastanke u potkrovlju.

Imajući u vidu posebne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa i propisane epidemiološke mjere završnoj sesiji javne rasprave neposredno, u sjedištu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, može pristupiti samo ograničen broj ljudi (7-8), zbog čega je osiguran link za online pristup završnoj sesiji https://meet.google.com/kwn-ukct-doj

Sve zainteresovane subjekte pozivamo da iskoriste mogućnost online pristupa ovoj završnoj sesiji, a sve one koji namjeravaju pristupiti neposredno u sali gdje će se sesija održavati molimo da takvu svoju namjeru zbog ograničenog prostora i propisanih epidemioloških mjera prijave na e-mail adresu goran.brkic@fgu.com.ba ili telefonom, na broj: 033-586-066. 

Sve zainteresovane pozivamo da uzmu aktivno učešće u održavanju završne sesije, s ciljem kvalitetne pripreme prijedloga navedenog zakona.

Tekst nacrta Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH možete preuzeti sa sljedećeg linka:

Natrag