NAJAVA SLUŽBENE CEREMONIJE PUŠTANJA U RAD PORTALA „JAVNA PREZENTACIJA PODATAKA REGISTRA CIJENA NEKRETNINA FEDERACIJE BiH“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NAJAVA SLUŽBENE CEREMONIJE PUŠTANJA U RAD PORTALA „JAVNA PREZENTACIJA PODATAKA REGISTRA CIJENA NEKRETNINA FEDERACIJE BiH“

29.05.2018 12:04

Službena svečanost povodom puštanja u rad portala „Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina“ će se održati u utorak 05. juna 2018. godine u 11.00 sati, u Konferencijskoj sali hotela Holiday, Sarajevo. Obraćanje medijima predviđeno je od 10:30 sati do 11:00 sati a službena ceremonija počinje u 11:00 sati. Nakon uvodnog obraćanja direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željka Obradovića, direktora Porezne uprave Federacije BiH gosp. Šerifa Isovića i Njegove ekselencije veleposlanika Švedske u Bosni i Hercegovini gosp. Andersa Hagelberga, gđe. Jelke Milićević, ministrice finansija u Vladi FBiH, te gđe. Anđe Zimić direktorice CILAP projekta, premijer Vlade Federacije BiH gosp. Fadil Novalić će službeno pustiti u rad portal „Javna prezentacija podataka Registra cijena nekretnina u Federaciji BiH“.

Javnim uvidom u podatke Registra cijena nekretnina u Federaciji BiH tačne i pouzdane informacije o izvršenim prometima nekretnina iz kupoprodajnih ugovora biti će dostupne svim sudionicima na tržištu. Svrha javne prezentacije podataka Registra cijena nekretnina Federacije BiH, kao službene i dostupne evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH jeste povećanje transparentnosti tržišta nekretnina, odnosno ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje tržišta nekretnina. Održivo i transparentno tržište nekretnina temelj je gospodarskog razvoja i ulaganja, te budućeg pristupa EU.

Javna prezentacija podataka Registra cijena nekretnina Federacije BiH je rezultat saradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Porezne uprave Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave u FBiH u realizaciji aktivnosti projekta "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" – CILAP. Kroz realizaciju aktivnosti tokom 2016. i 2017. godine izvršen je razvoj IT sistema Registra cijena nekretnina Federacije BiH. S obzirom na važeće zakonske i institucionalne okvire sistem je razvijen u bliskoj saradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH, čiji su službenici interni korisnici sistema zajedno sa komisijama za procjenu vrijednosti nekretnina ispred jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Nakon 05. juna 2018. godine, evidentirani podaci iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine biti će javno dostupni, te će na taj način građani putem interneta moći provjeriti po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi, te zemljište u određenom dijelu općine ili grada. Jako je važno napomenuti da će osobni podaci sudionika na tržištu nekretnina biti zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku je približna, informativnog karaktera i ne odaje stvarnu lokaciju prometovane nekretnine.

Natrag