Najava održavanja okruglog stola na temu ,,Završetak poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina u FBiH,, - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Najava održavanja okruglog stola na temu ,,Završetak poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina u FBiH,,

20.02.2015 16:25

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne (FGU) poslove će se 5. 3. 2015. godine održati okrugli stol na temu  ,,Završetak poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina u FBiH“, s ciljem aktualiziranja problematike započetih poslova izmjere i  uspostavljanja katastra nekretnina te mogućnosti završetka istih. Uspostavljanje nove katastarske izmjere i zemljišne knjige temeljene na novoj i ažurnoj katastarskoj izmjeri cilj je svih državnih organa koji se bave zemljišnom administracijom. Direktor FGU je imenovao komisiju sačinjenu od predstavnika FGU te kantonalnih i općinskih katastarskih ureda, s ciljem utvrđivanja trenutnog stanja i prijedloga mjera u cilju dovršetka započetih aktivnosti na uspostavljanju katastra nekretnina u jednom broju općina Federacije BiH.

Okruglom stolu će prisustvovati predstavnici FGU, kantonalnih uprava za geodetske i imovinskopravne poslove te predstavnici katastra i općinskih sudova – zk ureda. 

Natrag