NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE

12.09.2019 15:39

Nadzorna misija Svjetske Banke je u posjetu Bosni i Hercegovini 12.-13. septembra 2019. godine, a svrha misije je unaprijediti pripremu dokumenta o dodatnom finansiraju (Additional Financing Document). Članove misije Svjetske Banke na čelu sa gosp. Camilleom Bourguignonom je u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne dočekao direktor, gosp. Željko Obradović i rukovodilac Jedinice za provedbu Projekta registracije nekretnina FBiH, gosp. Nedžad Pašalić.

Na sastanku se razgovaralo o opsegu posla u sklopu dodatnog finansiranja, o produljenju roka za zatvaranje RERP projekta predloženom od strane Ministarstva finansija i trezora 9. jula 2019. i o vremenskom okviru za procjenu i pregovore o dodatnom finansiranju.

Članovi misije će održati sastanke sa predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove, predstavnicima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-e, predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, predstavnicima Federalnog Ministarstva finansija i predstavnicima Ministarstva finansija Republike Srpske.

Natrag