NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE

23.04.2020 12:13

U skladu sa novonastalom situacijom izazvanoj pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke je u okviru redovne misije održao online sastanke sa predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u periodu od 21.-22. aprila 2020. godine a sve u svrhu procjene napretka realizacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predstavljene su dosadašnje aktivnosti implementirane u okviru tekućeg projekta a razgovaralo se i o uticaju epidemije COVID-19 na provedbu projektnih aktivnosti. Tokom misije konstatirana je dobra efikasnost u sprovođenju najvećeg broja aktivnosti, te da su indikatori vezani za Projekat ispunjeni.

Razgovaralo se i o aktivnostima planiranim u okviru dodatnog finansiranja odobrenog od strane Upravnog odbora Svjetske Banke 5. marta 2020. godine a čija se efektivnost očekuje nakon sprovođenja domaćih procedura odobravanja od strane nadležnih institucija Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da svi akteri postupaju hitno unutar vlastitog domena nadležnosti i uticaja.

U okviru dodatnog finansiranja od strane Svjetske Banke je planiran nastavak razvoja održivog sistema zemljišne administracije u pogledu harmonizacije podataka zemljišne knjige i katastra za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

Natrag