Izrađen plan testiranja registra cijena - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Izrađen plan testiranja registra cijena

07.03.2016 11:25

U skladu s planom aktivnosti vezanim za izradu registra cijena u periodu od 3. do 4. 3. 2016. godine održan je sastanak radne grupe kako bi se izradio plan testiranja koji je potreban za strukturiran rad tokom testiranja aplikacije. Na sastanku je izabran vođa testiranja koji će biti odgovoran za razvoj i upravljanje planom testiranja. Plan testiranja osigurava vođi testiranja način komunikacije s članovima tima i izvođačem.

Planom je utvrđen proces testiranja za aplikaciju registra cijena, odnosno na koji način će se izvještavati o greškama i hoće li biti korišteni alati za automatsko ili ručno testiranje i sl.

Test- slučajevi i slučajevi korištenja su sastavni dio plana testa kako bi podržali izvođača i tim za testiranje s ulaznim informacijama kako da se izvrši testiranje. Slučajevi testiranja trebaju biti grupirani po oblastima u aplikaciji, npr. administracija korisnika, izvještaji, registracija podataka, itd.

Razgovaralo se i o potrebi da se za testiranje koriste pravi ugovori s pilot-lokacija jer je uvijek najvažnije testirati pravim podacima. Plan testiranja će biti redovno ažuriran tokom vremena i uključivat će detalje oko praktičnog rada na testiranju.

Natrag