INSPIRE KONFERENCIJA 2017 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

INSPIRE KONFERENCIJA 2017

08.09.2017 10:48

Ovogodišnja INSPIRE konferencija  održana je 4. i 5. septembra u Kehlu, Njemačka, te od 6. do 8. septembra u Strasbourgu, Francuska.  Organiziranjem INSPIRE konferencije 2017. vlade Njemačke i Francuske su u partnerstvu s Evropskom komisijom željele naglasiti važnost prekogranične saradnje te potaknuti razmjenu prostornih podataka koja bi koristila građanima, okolišu te privredi u globalu.

Na  konferenciji je učestvovalo više od hiljadu kreatora politika, korisnika javnog i privatnog sektora, proizvođača podataka, usluga i aplikacija, stručnjaka i studenata.

Održane su mnogobrojne radionice, plenarni i tematski sastanci, posteri, komercijalne izložbe i društveni događaji.

Također, održan je i sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta i informativni sastanak direktora geodetskih uprava iz regiona uključenih u IMPULS projekt. U okviru redovnih radionica INSPIRE konferencije održana je i prezentacija o implementaciji IMPULS projekta, s posebnim akcentom na dobrobiti ovoga projekta.

Na konferenciji su učestvovali gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gđa Slobodanka Ključanin, nacionalna koordinatorica IMPULS projekta za FBiH, i gosp. Nedim Hadžiosmanović, član IMPULS tima Federalne geodetske uprave za harmonizaciju prostornih podataka.

Natrag