Gravimetrijski premjer Federacije BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Gravimetrijski premjer Federacije BiH

26.03.2019 14:31

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu svojih nadležnosti započela i gravimetrijski premjer Federacije BiH. Projekat je finansiran sredstvima projekta "Izgradnja kapaciteta za poboljšanje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini” CILAP te regionalnog norveškog donatorskog projekta.

Gravimetrijski premjer Federacije BiH podrazumijeva određivanje ubrzanja sile Zemljine teže na svim tačkama uključenim u Nivelman visoke tačnosti NVT3 te detaljni gravimetrijski premjer Federacije BiH. Projektom je obuhvaćeno 2700 tačaka NVT3 te 1500 tačaka detaljnog gravimetrijskog premjera raspoređenih na cijelom području Federacije BiH.

Predstavnici firme Vekom Geo d.o.o. Beograd- izvođači radova su izvršili obuku osoblja zaduženog za terenske radove pri čemu su učesnici obuke prošli kroz teoretski i praktični rad na gravimetrijskim instrumentima Scintrex CG-5. Planom aktivnosti predviđeno je da će terenska mjerenja trajati 4 do 5 mjeseci a sam završetak projekta predviđen je do kraja godine.

Gravimetrijski premjer Federacije BiH je još jedan u nizu projekata koje Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizira u sklopu uvođenja novih referentnih sistema te konačnom određivanju geoida BiH a sve u skladu sa međunarodnim normama, propisima i direktivama.

Natrag