EVALUACIJA IZLAZNE FAZE CILAP PROJEKTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

EVALUACIJA IZLAZNE FAZE CILAP PROJEKTA

09.05.2019 19:24

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa ciljem evaluacije nastavka CILAP projekta kroz izlaznu fazu. Na sastanku su ispred Uprave sudjelovali direktor gosp. Željko Obradović, stručni savjetnik za geoinformatiku i koordinator CILAP projekta gosp. Denis Tabučić, ispred CILAP projekta direktorica gđa Andja Zimić i gosp. Dejan Jeremić te gosp. Mykhailo Cheremshynskyi, angažovani konsultant SIDA-e.

Gosp. Mykhailo Cheremshynskyi je u periodu od 6.-9. maja 2019. izvršio evaluaciju predloženih aktivnosti za nastavak projekta kroz izlaznu fazu a sve u skladu sa nalazima prošlogodišnje evaluacije, za potrebe donošenja odluke od strane SIDA-e u Bosni i Hercegovini i odobrenja nastavka CILAP projekta kroz izlaznu fazu.

Razgovarao je sa predstavnicima svih komponenti projekta gdje su mu detaljno predstavljene planirane aktivnosti. Prikupljene informacije je zajedno sa svojim izvještajem predstavio i direktoru gosp. Željku Obradoviću te je zaključeno da je potrebno nastaviti sa donatorskom podrškom kroz izlaznu fazu CILAP projekta.

Natrag