„Common Vision Conference 2016“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

„Common Vision Conference 2016“

07.06.2016 13:22

U Amsterdamu (Holandija) je 6. i 7. juna 2016. godine održana prva konferencija pod nazivom „Common Vision Conference 2016“. Tema konferencije je bila „Migration to a smart world“, a organizirao ju je holandski katastar u saradnji s Eurogeographicsom, CLGE-om, ELRA-om, PCC-om i EULIS-om. U okviru pet sesija prezentirani su glavni izazovi sektora zemljišne administracije u Evropi, a rasprave su se vodile glede interoperabilnosti podataka i mogućnostima otvorenih/slobodnih podataka koji bi se pružali korisnicima. Evropska unija je već usvojila niz strateških inicijativa, dokumenata i direktiva, što je osnov kvalitetne razmjene podataka, a katastarske agencije su svjesne svoje uloge i saradnje s ostalim sektorima u kreiranju budućnosti, te u kreiranju i razmjeni geografskih podataka. Posebna pažnja je data projektu Evropske unije ELF (European location framework), čiji je nositelj Eurogeographics, a partneri ovoga projekta su akademska zajednica, privatni sektor, te katastarske i kartografske agencije. Konferenciji je na poziv organizatora prisustvovao i direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović.

Natrag