Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2020

Zajednički sastanak direktora Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Damira Šanteka, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp....

U prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica gđa Bosiljka Predragović,...

Unutar komponente Registra cijena nekretnina u okviru CILAP projekta se trenutno sprovode aktivnosti pilot projekta masovne procjene vrijednosti nekretnina. U tu svrhu je...

Sastanak sa predstavnicima općine Ilidža je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 14.7.2020. godine. Na sastanku su učestvovali...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove je uz podršku CILAP projekta i aktivnosti finansiranja iz budžetskih sredstava Federacije BiH te zajedničkog...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i člana...

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar finansija i trezora gosp. Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH gosp....

Godišnji sastanak UN-GGIM Europe za 2020. godinu je održan 22.06.2020. godine putem online platformi za komunikaciju obzirom na situaciju izazvanu pandemijom Corona virusa...

Nakon zajedničkih pregovora članova Upravnog odbora Eurogeographicsa i članova Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove na čelu sa direktorom gosp....

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”), te...

Devetnaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektronskim putem 20.5.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a koja se realizira kroz...

Vanredna generalna skupština EuroGeographics-a je održana 29.04.2020. godine putem online platformi za komunikaciju. Učestvovalo je preko 72 delegata iz više od 50 agencija...

Online radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta „Podrška u održavanju registra cijena nekretnina i jačanje institucionalne saradnje s poreznim upravama“ je...

Završni sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava na čelu sa direktorima, gosp. Željkom Obradovićem i gđom Bosiljkom Predragović sa članovima misije Svjetske...

U skladu sa novonastalom situacijom izazvanoj pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke je u okviru redovne misije održao online sastanke sa...

U skladu sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovne misije održati online sastanke sa...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH"...

Radni sastanak glede realizacije projekta „ Registracija nekretnina“ i ostalih aktivnosti sektora zemljišne administracije koje se implementiraju u Općini Kiseljak je...

U suorganizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Saveza općina i gradova Federacije BiH u službenim prostorijama Grada Mostara održana je prva u...

Poštovani korisnici usluga i podataka Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, ovim putem vas želimo informirati da će podaci i usluge (javne i...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94 ) i člana...

U Gruntovnici Općinskog suda u Kiseljaku nastavlja se proces uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu Podastinje, Brestovsko i Gomionica, te je Poziv...

Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je 05. marta 2020. godine dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina – faza II u Bosni i Hercegovini. Ukupna...

Sastanak glede nastavka provođenja projekta komasacije zemljišta na području općine Odžak uključujući i uređenje zemljišta izgradnjom putne i kanalske mreže je...

Na osnovu člana 32. stav (1) i člana 34. stav (2). Zakona o premjeru i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni list...

Radionica u sklopu 3. komponente CILAP projekta „Podrška u održavanju Registra Cijena nekretnina i jačanje institucionalne saradnje s poreznim upravama“ je održana u...

Rukovoditeljica poslovanja i upravljanja udruženjem, gđa Sallie Payne Snell i gđa Patricia Sokacova menadžer za komunikaciju sa članicama, su posjetile Federalnu upravu za...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Sastanak povodom prezentacije Zajedničkog informacionog sistema zemljišne knjige i katastra Republike Hrvatske je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i...

Ovim putem obavještavamo zainteresovanu javnost da su oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila tekst Nacrta zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH i svojim...

Zajednički sastanak na kojemu su učestvovali Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave...

Početna radionica SPATIAL II projekta održana je u Skoplju, Sjeverna Makedonija od 05. do 07.02.2020. godine. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Holandije je prethodno...

Sastanak u okviru projekta Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics (GEOBIZ) je održan u prostorijama Rektorata Univerziteta u Zagrebu...

Redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP je održan...

Radna grupa za izradu Pravilnika o podjeli na listove službenih topografskih karata i planova i Uputstva o vizualizaciji podataka Temeljne topografske baze podataka (TTB)...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u skladu sa svojim nadležnostima izradila slijedeće karte :