Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2018

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, a uz direktnu podršku švedskog donatorskog projekta CILAP („Jačanje izgradnje kapaciteta i...

Vanredna generalna skupština EuroGeograpshicsa je održana u Leuvenu, Belgija 15. i 16. maja 2018. godine a na događaju je ovom prilikom učestvovalo preko 63 delegata iz 34...

U Banja Luci je 15. maja 2018. godine održan završni sastanak predstavnika Svjetske banke sa predstavnicima entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove a sve u...

U Zeničko-dobojskom kantonu je dana 9. maja 2018. godine održan seminar pod nazivom “Projekti zemljišne administracije u Zeničko- dobojskom kantonu - iskustva, koristi i...

Nadzorna misija Svjetske banke zajedno sa timom Organizacija za prehranu i poljoprivredu-FAO je u posjeti Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg u Federaciji Bosne i...

U Banja Luci (Arhitektonsko- građevinsko- geodetski fakultet) je u periodu od 23.- 25. aprila 2018. održana zajednička radionica dva projekta – IMPULS i BESTSDI . Oba...

U Kantonu Sarajevo je dana 24. aprila 2018. godine održan seminar pod nazivom “Projekti zemljišne administracije u Kantonu Sarajevo - iskustva, koristi i naredne...

U prostorijama Općine Ilijaš održan je sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove predvođenih direktorom gosp. Željkom Obradovićem sa...

Direktori entitetskih uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, gosp. Željko Obradović i gđa. Bosiljka Predragović su 18. aprila 2018. godine u prostorijama...

U prostorijama Norveške uprave za katastar i mapiranje u Oslu, Norveška je održan pripremni sastanak u okviru planiranog donatorskog projekta regionalne saradnje u periodu...

Sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta održan je u Zagrebu 11. aprila 2018. godine. Tema sastanka bila je ažuriranje postojećeg Akcionog plana IMPULS projekta za...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su zajedno sa predstavnicima holandske geodetske uprave posjetili Ambasadu Kraljevine Holandije i sastali...

Predstavnici holandske geodetske uprave posjetili su Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove 6. aprila 2018. godine. S obzirom da je ovo bila prva posjeta...

U Mostaru je u periodu od 3. do 5. aprila 2018. godine održana druga radionica u okviru „SPATIAL REGION“ projekta. Radionica je organizirana od strane Federalne uprave za...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak na kojemu su sudjelovali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 28. marta 2018. godine održan sastanak predstavnika uprave na čelu sa direktorom gosp....

Radionica na temu „Uloga i nadležnosti institucija koje koordiniraju uspostavu infrastrukture prostornih podataka“ je održana u Gӓvleu, Švedska od 27. do 29. marta...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 28. marta 2018. godine organizirano preuzimanje geodetske opreme.

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), i CILAP projekta 27. marta...

U okviru planiranih aktivnosti Švedskog donatorskog projekta izgradnje kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH- CILAP, u prostorijama Općine Kalesija je 22....

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 22. marta 2018. godine održana je jedanaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka...

U Mostaru je u periodu od 5. do 7. marta 2018. godine održana radionica u okviru prve komponente CILAP projekta na temu „Konflikt menadžment i dobra komunikacija“....

Učenici prvog i drugog razreda srednje Tehničke škole Brčko (geodetski tehničari) su 7. marta 2018. godine posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne...

U Sarajevu je u periodu od 26. do 28. februara 2018. godine održana radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta: Podrška uspostavi registra cijena, koju su vodili...

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekta 26. februara 2018. godine održan je radni sastanak kojim je započela implementacija...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove provodi aktivnosti vezane za implementaciju osme faze projekta usaglašavanja podataka između katastra i zemljišne...

U općini Gradačac je 19 i 20. februara 2018. godine održan dvodnevni sastanak u okviru planiranih aktivnosti šeste komponente CILAP projekta– Podrška pri uspostavi...

Aktivnosti i obaveze vezane za implementaciju Registra cijena nekretnina su nastavljene početkom 2018. godine u svim jedinicama lokalne samouprave koje su prethodno izrazile...

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK te CILAP...

U prostorijama Gradske uprave Grada Zenice je 13. februara 2018. godine održan sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekta...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je 12. februara 2018. godine održan sastanak sa direktorom Arhiva BiH, gosp. Sašom Klepićem i...

S obzirom na veliku zainteresovanost građana, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u nastavku objavljuje listu katastarskih općina koje su uključene u...

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekta 1. februara 2018. godine održan je radni sastanak kojim je započela implementacija...

U periodu od 30. 1. do 1. 2. 2018. godine u Gävleu, Kraljevina Švedska, u sjedištu Lantmäterieta (geodetska uprava) održan je sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS...

U Mostaru je 31. 1. 2018. godine održan redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u...

U Mostaru je 30. 1. 2018. godine održan pripremni radni sastanak s predstavnicima Uprave za katastar i mapiranje Kraljevine Norveške i predstavnicima norveške Ambasade u...

U okviru CILAP projekta (Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini), čiji je cilj izgradnja kapaciteta i prenos znanja,...

U okviru CILAP projekta - "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" - CILAP, čiji su ciljevi izgradnja kapaciteta i...

U organizaciji CILAP projekta, u Tesliću je u periodu od 23. do 24. januara 2018. godine održana dvodnevna radionica kao dio planiranih aktivnosti Komponente 4 - Podrška...

U Mostaru je 16. januara 2018. godine održana IMPULS nacionalna radionica na temu „Prezentacija nacrta Zakona o infrastrukturi prostornih podataka“. Na radionici su...

U Mostaru je 15. januara 2018. godine održana deseta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH, na kojoj se raspravljalo o sljedećim tačkama dnevnog...