Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Mart 2018

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak na kojemu su sudjelovali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 28. marta 2018. godine održan sastanak predstavnika uprave na čelu sa direktorom gosp....

Radionica na temu „Uloga i nadležnosti institucija koje koordiniraju uspostavu infrastrukture prostornih podataka“ je održana u Gӓvleu, Švedska od 27. do 29. marta...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 28. marta 2018. godine organizirano preuzimanje geodetske opreme.

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), i CILAP projekta 27. marta...