Novosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

Zajednički sastanak direktora Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Damira Šanteka, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp....

U prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica gđa Bosiljka Predragović,...

Unutar komponente Registra cijena nekretnina u okviru CILAP projekta se trenutno sprovode aktivnosti pilot projekta masovne procjene vrijednosti nekretnina. U tu svrhu je...

Sastanak sa predstavnicima općine Ilidža je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 14.7.2020. godine. Na sastanku su učestvovali...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove je uz podršku CILAP projekta i aktivnosti finansiranja iz budžetskih sredstava Federacije BiH te zajedničkog...