Novosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

Studenti II. godine Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predvođeni profesoricom Univerziteta dr.sc. Snježanom Musa su 18. novembra 2019....

Radionica u okviru komponente 4 CILAP projekta: Podrška razvoju geodetske infrastrukture i metoda je održana u periodu 11. -12. novembra 2019. godine u Banja Luci. Radionicu...

Završna konferencija IMPULS projekta je održana u Banja Luci od 12.-14. novembra 2019. godine u organizaciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove...

Postavljanjem pločice s kućnim brojem 30 na zgradu Općine 11.11.2019. godine, simbolično je obilježen početak označavanja na području općine Posušje. Načelnik...

Na sastanku Porezne uprave Federacije BiH sa predstavnicima kantonalnog poreznog ureda Sarajevo donesen je zaključak da se organizira edukacija za rad sa aplikacijom Registra...

Studenti Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predvođeni doc.dr. Jasminom Taletovićem su 5. novembra 2019. godine posjetili Federalnu upravu...