Novosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove bit će domaćin godišnje skupštine EuroGeographicsa. Opća skupština EuroGeographicsa – evropske asocijacije...

Tokom četvrte sedmice jula nastavljene su obuke korisnika registra cijena nekretnina, i to 24. 7. 2017. godine u Općini Stari Grad, Sarajevo, i 26. 7. 2017. godine u Općini...

Tokom jula održane su obuke korisnika registra cijena nekretnina, i to 18. 7. 2017. godine u Općini Lukavac i 21. 7. 2017. godine u Gradu Mostaru. Obukama su prisustvovali...

U cilju nastavka uspješne saradnje i realizacije aktivnosti 3. komponente CILAP projekta – “Podrška uspostavljanju registra cijena nekretnina” 13. i 14. jula 2017....