Novosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizovala seminar na temu „Zakon o stvarnim...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizovala seminar na temu „Zakon o stvarnim...

Na poziv Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini te Švedske međunarodne agencije za razvoj, održan je koordinacioni sastanak za projektne aktivnosti koje su pod sredstvom...