Novosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će 2020. godine biti domaćin Generalne skupštine Eurogeographicsa – europske asocijacije nacionalnih agencija...

U Zenici je 23. maja 2017. godine održan seminar u sklopu druge i treće komponente CILAP projekta. Glavni cilj seminara bio je upoznavanje zainteresiranih s procesom...

U Općini Gradačac je 20. maja 2017. godine održana redovna godišnja skupština Udruženja građana geodetske struke „Geodet“, koja je ujedno bila i izborna, a domaćin...

U Banja Luci je 17. 5. 2017. godine, u okviru redovne misije Svjetske banke, u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske održan...

U Sarajevu je u periodu od 8. do 11. maja 2017. godine održana radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta: Podrška uspostavljanju registra cijena, koju su vodili...

U Leuvenu, Belgija, je od 8. do 9. 5. 2017. godine održana vanredna generalna skupština EuroGeographicsa. Događaju je ovom prilikom prisustvovalo 72 delegata iz 33...