Naslovna - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 202. sjednici održanoj u Mostaru 05.12.2019. godine prihvatila informaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove...

Studijska posjeta Geodetskoj upravi Republike Slovenije je organizirana u okviru CILAP projekta kroz aktivnosti 3. komponente „Podrška uspostavi registra cijena...

Delegacija u sastavu: Ministrica finansija Vlade Federacije BiH gđa Jelka Milićević, direktor Porezne uprave Federacije BiH gosp. Šerif Isović, direktor Federalne uprave...

Seminar na temu izlaganja podataka katastra na javni uvid i uspostave katastra nekretnina je održan u organizaciji Projekta registracije nekretnina Federacije BiH i Federalne...

Studenti II. godine Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predvođeni profesoricom Univerziteta dr.sc. Snježanom Musa su 18. novembra 2019....

Radionica u okviru komponente 4 CILAP projekta: Podrška razvoju geodetske infrastrukture i metoda je održana u periodu 11. -12. novembra 2019. godine u Banja Luci. Radionicu...

Završna konferencija IMPULS projekta je održana u Banja Luci od 12.-14. novembra 2019. godine u organizaciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove...

Naši partneri