Novosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Efektivnost dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina

Nakon uspješno provedenih domaćih procedura odobravanja provođenja projekta te ratifikacije sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – IBRD, Svjetska banka je od 17.12.2020. godine proglasila efektivnost dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina. Ukupna vrijednost zajma koji će biti utrošen u Federaciji Bosne i Hercegovine je 7,179 EUR (14,041 miliona KM).

Cilj projekta je podržati razvoj održivog sistema registracije nekretnina s harmonizovanim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama u urbanim područjima Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Odobreni dodatni zajam će omogućiti Bosni i Hercegovini nastavak modernizacije i unapređenje sistema registracije nekretnina. Dodatno finansiranje projekta je ugovoreno na osnovu povećanih zahtjeva korisnika projekta za daljim aktivnostima na sistemskom usaglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra aktivnosti koje su od 2013. do 2020. godine dovele do značajnog povećanja broja zemljišnoknjižnih uložaka zasnovanih na novom katastarskom premjeru. Trenutno je preko 55% zemljišnoknjižnih uložaka zasnovano na novom katastarskom premjeru a preko 1 milion vlasnika i suvlasnika u okviru Projekta je uknjižilo svoje nekretnine i zaštitilo svoja prava na njima, čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet nekretnina i razvoj ukupne privrede.

Kroz osigurano dodatno finansiranje će se Projekat i dalje realizovati kroz tri komponente.

U okviru Komponente A - Izrada podataka za registraciju nekretnina će biti pružena podrška usaglašavanju zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka o nekretninama i pravima na nekretninama, uključujući mapiranje ranjivih skupina, socijalni monitoring i kampanje informisanja javnosti za podršku registracije prava na nekretninama, kao i izradu baze podataka katastra nekretnina. Usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i uspostava zemljišne knjige na podacima novog premjera će biti urađeno za dodatnih 100 katastarskih općina Federacije BiH.

U okviru Komponente B - Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina će se nastaviti aktivnosti na poboljšanju radnih uslova i infrastrukture u katastarskim i zemljišnoknjižnim uredima putem renoviranja i modernizacije ureda, razvoja i implementacije strategije i sistema informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), uključujući strukturu za strateško upravljanje IKT-om.

U okviru Komponente C- Razvoj politika i institucionalni razvoj i upravljanje projektom će biti pružena podrška razvoju politika i institucionalnom razvoju, održivosti i upravljanju registrima nekretnina te podrška upravljanju i praćenju projekta putem pružanja tehničke pomoći u vidu obuke.