Naslovna - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

U Sarajevu, u hotelu Holiday, je 16. i 17. 2. 2017. godine održana dvodnevna radionica za rukovoditelje zemljišnoknjižnih ureda u Federaciji BiH, koji rade na implementaciji...

U Tesliću je 14. i 15. februara 2017. godine održana radionica na temu „Jačanje kapaciteta za rodnu ravnopravnost“ u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne...

U Skopju je od 15. do 17. 2. 2017. godine, u okviru IMPULS projekta, održana Nacionalna radionica Agencije za katastar Republike Makedonije, organizirana na teme koje su od...

U Banjaluci, u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, je 8. 2. 2017. godine održana prezentacija detaljne tehničke specifikacije...

U Trebinju je 1. i 2. februara 2017. godine održan redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i...

Putem zemljišnoknjižnog informacionog sistema "e-Grunt“ građanima Federacije BiH je od 30. januara 2017. godine omogućen uvid u zemljišnoknjižne podatke na osnovu broja...

U okviru misije Svjetske banke održan je završni sastanak predstavnika entitetskih uprava za geodetske i imovinskopravne poslove i predstavnika Svjetske banke. Sastanak je...

Naši partneri