Naslovna - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je potpisan Okvirni sporazum sa odabranim pružaocem usluga...

U okviru planiranih aktivnosti Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje, Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove organizuje Dan otvorenih...

Redovni godišnji sastanak rukovodstva CILAP projekta i vođa komponenti – Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i...

Prezentacija dokumenta „Studija početnog stanja“ u okviru izrade Studije izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacionog sistema zemljišne knjige i katastra...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Neum gosp. Dragan Jurković sa saradnicima je održan 19.11.2021....

Dvadeset peta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 17. novembra 2021. godine. Ovo je ujedno bila prva...

Naši partneri